Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Personvernerklæring

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen.

 • Kontaktinformasjon

  Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter kan du finne oss her:

  Parkveien 1, 5007 Bergen,

  orgkons@spuib.no.

 • Sentrale begreper

  Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.

  Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

  Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

 • HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN?

  Når du registrerer deg via et skjema eller besøker vår hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Listetilhøringhet

  Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning.

 • FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV OPPLYSNINGENE

  Informasjonen du gir fra deg brukes til følgende formål:

  • Registrere din påmelding til møter og annen parlamentsvirksomhet.
  • Kunne gi deg informasjon som er relevant for din rolle i parlamentet.

  Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysningen i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

  • Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.
  • Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon.
 • LAGRING AV OPPLYSNINGENE

  Vi behandler personopplysningene i så lang tid det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen. Ta kontakt hvis du ønsker at vi skal slette alle eller noen av opplysningene vi har om deg.

  Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelig for personer i parlamentets virksomhet. Dette inkluderer blant annet parlamentsmedlemmer, organisasjonskonsulenter og andre honorerte.

  Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart.

  Opplysningene oppbevares i Google Disk eid av SP-UiB.

 • DINE RETTIGHETER MTP. INNSYN, SLETTING OG EVENTUELL FLYTTING

  Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

  Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det.

 • ANDRE FORMÅL

  Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

 • INFORMASJONSKAPSLER

  Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

  Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,

  Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.

 • E-POST OG TELEFON

  Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet  Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.

  Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

  Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.